top of page

Våre tjenester

Regnskap

Våre dyktige regnskapsførere har lang og bred erfaring med å håndtere regnskap for små og store kunder i ulike bransjer. Ved å la en regnskapsfører ta seg av regnskap, lønn bilag og rapportering frigjør du dyrebar tid du kan bruke på å utvikle din forretningside. I samarbeid med oss er du sikret at innrapportering til offentlige myndigheter blir gjort korrekt og til rett tid.

Vi fører  regnskap i Duett, Tripletex, og Zirius. I samarbeid med deg finner vi regnskapsløsningen som passer best for deg og din virksomhet. Som i samfunnet ellers går digitaliseringen av regnskapsbransjen fort. Du bestemmer selv hvor involvert du vil være i regnskapet. Alle systemene har «Min Side» løsninger det du for eksempel betaler fakturaer, føre timelister eller skriver et tilbud til en kunde. Dersom du heller vil levere bilag til en av våre avdelinger er det helt i orden for oss.

Lønn

Vår erfaring og fagkompetanse gir trygghet til våre kunder. Lønnsområdet er et eget fagområde som krever at man til enhver tid må holde seg oppdatert på lover og forskrifter. Dette er en selvfølgelighet hos oss.

Vi kan bistå med hele lønnsprosessen, eller deler av den. Dette tilpasses ditt behov. Vi kan kjøre lønninger i våre systemer eller vi kan komme ut til din bedrift og kjøre lønninger på stedet.

Administrasjon

Vi utfører ulike administrative tjenester. Vi kan leies ut som konsulenter ved sykefravær og permisjoner, eller som fast konsulent på timebasis.

Årsregnskap

Årsregnskap er en oversikt over bedriftens resultat og økonomiske situasjon i slutten av et regnskapsår. Den sier noe om hvordan det står til i bedriften ved årets slutt. Et årsoppgjør skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Å sette bort arbeidet er både ressurs- og kostnadseffektivt.

Prosjektregnskap

Driver du med bygge- og anleggsoppdrag kan vi innrette bokføringen slik at du får et spesifisert prosjektregnskap. Vi kan komme med innspill til hva du må ta hensyn til i en forkalkyle, og vi følger opp med resultatrapporter underveis og ved avslutningen av hvert prosjekt.

Firmaetablering

Bistand og veiledning i forbindelse med etablering og endring av alle typer selskap. Utarbeidelse av selskapsavtaler, kontrakter og økonomiske oversikter. Arbeidet inkluderer også registrering til Brønnøysundregistrene, arbeidstakerregisteret og Merverdiavgifts registeret.

Betalingsoppfølging / egeninkasso

Det er viktig å følge opp utestående fordringer for å styrke likviditeten og påse at kravene ikke foreldes. Vi tilbyr ulike løsninger for fakturering og betalingsoppfølging, dette tilpasset ditt behov.

Ved å benytte seg av egeninkasso produserer vi purredokumentene som er nødvendige for å sende saken til Namsmannen eller forliksrådet. Vi kan også følge opp skyldneren med telefoninkasso. Du som kunde mottar innbetalingen direkte på din konto og beholder gebyr inntekter og renter.

Vi sørger for å opprettholde den gode kunderelasjonen du har til kundene dine, i tillegg til at vi følger det lovbestemte løpet.

Betalingsoppfølging kan også overlates til Svea Finans der saker registreres manuelt hos oss eller direkte fra kunde for de som har avtale om det.

Finansieringsplan

De fleste banker og offentlige myndigheter krever en plan for å tilby lån. Beregningen nyttes også for å komme inn under en støtteordning. Planen gir også deg selv en oversikt over utvikling av økonomien fremover i opptil 7 år. Her kan du se hvordan lån eller investeringer som foretas påvirker økonomien fremover.

Budsjett

Med utgangspunkt i siste års regnskap kan budsjett for neste år utarbeides. Budsjett er ofte nødvendig for selv å oppnå ønsket styring, bedre likviditeten og for å få til gode avtaler med leverandører og banker.

Eiendomsoverdragelse / generasjonsskifte

Vi gir råd og anbefaling hvordan en eiendomsoverdragelse kan ordnes. Det formelle rundt en familieovertakelse kan ordnes på en uke eller to. Likevel vil prosessen som regel være mer omfattende og ta lengre tid. Det vil være både juridiske, økonomiske og praktiske sider, akkurat som ved en vanlig eiendomshandel. Samtidig er et eierskifte innen familien ikke som alle andre eierskifter. Takst, lønnsomhetsberegninger, konsekvenser og råd om regnskapsføring er en del av prosessen. Vi utarbeider alle nødvendige skjemaer og kontrakter som er aktuelle ved en overdragelse

Økonomisk veiledning

Personlig veiledning og råd i forbindelse med privat økonomi og bedriftsøkonomi er et av våre satsingsområder. Vi bistår som rådgiver i kortere perioder for de som har behov, ved for eksempel:

  • Økonomisk oppgjør som følge av samlivsbrudd

  • Oppgjør av dødsbo

  • Framtidsfullmakt

  • Testamente

bottom of page