BLI MED PÅ LAGET!

Ved våre avdelinger på Elverum og Solør (Flisa) er det ledig stilling som avdelingsleder. Avdelingslederen har personell- og lederansvar, og har det overordnede ansvaret for den daglige driften ved begge kontorene. I tillegg til dette vil stillingen bestå av rådgivningsarbeid ovenfor kunder innen søkers eget fagfelt. .

  

ØkonomiRådgivning AS er et autorisert regnskapsførerselskap med kun ansatte på eiersiden. Vi er 50 ansatte fordelt på avdelingskontorer i Solør (Flisa), Elverum, Ringsaker (Brumunddal og Næroset) og Gjøvik.


Avdelingene Solør og Elverum består i dag av 7 dyktige regnskapsførere på hvert kontor.

ØkonomiRådgivning AS sin administrasjon er samlokalisert med kontoret i Ringsaker. Som avdelingsleder vil du være en del av selskapets ledergruppe, som blant annet skal bidra med støtte og erfaringsutveksling mellom avdelingene.

Vi har et godt arbeidsmiljø med stor fleksibilitet, og mulighet til å kunne styre egen arbeidstid. Kontorene har en spennende og variert kundemasse fra mange forskjellige bransjer, og samarbeider tett med selskapets øvrige kontorer.  

Kontorsted vil være både Elverum og Flisa etter avtale. 

 

Søknad sendes: post@okonomi.as

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning og erfaring innen et rådgivningsområde (eks: juss, revisjon, økonomi, landbruk)

 • God økonomisk forståelse

 • Være en motiverende leder

 • Evne til å bygge gode kunderelasjoner

 • Motivert til å ta i bruk og videreutvikle digitale løsninger

 • Ansvarsfull, strukturert og systematisk

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Godt humør og en positiv innstilling

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av to avdelinger

 • Rådgivning innenfor eget fagfelt eller utdanningsområde

 • Generell bedriftsrådgivning

 • Sammen med ledergruppa bidra med å videreutvikle organisasjonen

Vi tilbyr

 • 100 % stilling med konkurransedyktige betingelser

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon

 • Godt uformelt arbeidsmiljø med faglig dyktige og hyggelige arbeidskollegaer

Gjøvik

Storgata 23

2815 Gjøvik

ØkonomiRådgivning AS

Ringsakervegen 45

2383 Brumunddal

Telefon: 62 35 96 90

org.nr: 984 734 387

e-post: post@okonomi.as

Næroset

Åsmarkvegen 755

2364 Næroset

Elverum

Grindalsveien 3

2406 Elverum

Ringsaker

Ringsakervegen 45

2383 Brumunddal

Solør

Kaffegata 74

2270 Flisa