solør inne_3.jpg

Administrasjon

TOR CHRISTIAN DOBLOUG

Daglig Leder

/

ELIN THORSHAUG

Regnskapsfører

ARVE LIAN

IT-ansvarlig

ØkonomiRådgivning AS 
Ringsakervegen 45
2383 Brumunddal
Telefon: 623 59 690

org.nr: 984 734 387
e-post: post@okonomi.as