Skatteregnskap

Føring av bilag og årsavslutning for både landbruk og forretning. Inkluderer utarbeidelse av fullverdig årsoppgjør med nødvendige ligningspapirer. Regnskapet utarbeides etter gjeldende lover og forskrifter, og dette skal gi myndighetene den nødvendige oversikten for å beregne skatter og avgifter.


Prosjektregnskap

Driver du med bygge- og anleggsoppdrag kan vi innrette bokføringen slik at du får et spesifisert prosjektregnskap. Vi kan komme med innspill til hva du må ta hensyn til i en forkalkyle, og vi følger opp med resultatrapporter underveis og ved avslutningen av hvert prosjekt.


Finansieringsplan

De fleste banker og offentlige myndigheter krever en plan for å tilby lån. Beregningen nyttes også for å komme inn under en støtteordning. Planen gir også deg selv en oversikt over utvikling av økonomien fremover i opptil 7 år. Her kan du se hvordan lån eller investeringer som foretas påvirker økonomien fremover.


Budsjett

Med utgangspunkt i siste års regnskap kan budsjett for neste år utarbeides. Budsjett er ofte nødvendig for selv å oppnå ønsket styring, bedre likviditeten og for å få til gode avtaler med leverandører og banker.


Økonomisk veiledning

Personlig veiledning og råd i forbindelse med privat økonomi og bedriftsøkonomi er et av våre satsingsområder framover. Vi vil kunne bistå både i veiledningsarbeid for den enkelte og som innleid konsulent i kortere perioder for de som har behov.


Lønn

Vi utfører lønnstjenester etter gjeldende lover og regler. Det utarbeides en skreddersydd avtale med hver enkelt bedrift.


Fakturering

Utarbeiding av fakturaer til dine kunder gjøres etter at du har levert et fakturagrunnlag til oss. Fakturaene bokføres automatisk i regnskapet og eventuelle purringer sendes etter avtalte rutiner. I neste runde kobler vi eventuelt inn inkassobyrået som vi samarbeider med.


Betalingsformidling/remittering

Ved å gi de nødvendige fullmakter kan vi betale regninger for deg via din eller vår nettbank. Med remittering kan regningene betales direkte fra regnskapsprogrammet ved å overføre en liste med fakturaer til nettbanken.


Takstering av landbrukseiendommer

Takstering utføres av sertifisert takstmann. Taksten gir en god oversikt over tilstanden på eiendommen og hva den kan omsettes for i markedet. Taksten utarbeides med bilder der hver enkelt bygning verdsettes. Taksten kan også benyttes ved familieoverdragelse og til finansiering / refinansiering.


Firmaetablering (alle typer)

Bistand og veiledning i forbindelse med etablering og endring av alle typer selskap. Utarbeidelse av selskapsavtaler, kontrakter og økonomiske oversikter. Arbeidet inkluderer også registrering til Brønnøysundregistrene, arbeidstakerregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.


Bistand ved eiendomsoverdragelser

Vi gir råd og anbefaling hvordan en eiendomsoverdragelse kan ordnes. Lønnsomhetsberegninger, konsekvenser og råd om regnskapsføring er en del av prosessen. Vi utarbeider alle nødvendige skjemaer og kontrakter som er aktuelle ved en overdragelse.


Bistand ved økonomisk oppgjør som følge av skilsmisse/samlivsbrudd

Vi bistår i de økonomiske oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd. Alternativt i samarbeid med advokat hvis ønskelig.


Bistand ved oppgjør av dødsbo

Vi bistår i det økonomiske oppgjøret i forbindelse med dødsbo. Utfylling av skjemaer og overdragelse av eiendommer.


Bistand ved testamente

Vi bistår i å sette opp testamente slik at det oppfyller lovbestemte formkrav, herunder også korrekt oppbevaring av testamente.


ASP

I samarbeid med vår programleverandør (Daldata AS), tilbyr vi en ASP-løsning hvor vi gir kunden tilgang til vårt regnskapsprogram slik at du som kunde selv kan jobbe med ditt eget regnskap. Det kan være at du selv ønsker å føre bilag eller fakturere dine egne kunder rett i regnskapsprogrammet. Du er på en sikker måte koblet opp mot oss via Internett, oppkoblingen skjer på samme sikre måte som mot nettbanken. Det er kun skjermbilder, tastetrykk og museklikk som transporteres over linja, dataene ligger til enhver tid på maskinparken hos Daldata.